NEO-PI-R INWENTARZ OSOBOWOŚCI ONLINE

NEO-PI-R INWENTARZ OSOBOWOŚCI ONLINE

Skorzystaj z wygodnej formy badania osobowości online!

Bez wychodzenia z domu wykonasz test NEO-PI-R online.

NEO-PI-R dostępny online jest badaniem adresowanym do młodzieży oraz dorosłych. Jest to standardowe narzędzie do pomiaru cech osobowości w modelu Wielkiej Piątki.

Więcej o testach opartych na modelu pięcioczynnikowym dostępnych online (NEO-PI-R, NEO-FFI) dowiesz się tutaj

JAK ZAMÓWIĆ INWENTARZ OSOBOWOŚCI NEO-PI-R ONLINE?

Zadzwoń +48wyświetl numer lub wypełnij formularz kontaktowy.

W temacie zgłoszenia wpisz: TEST NEO-PI-R ONLINE oraz podaj adres e-mail.

W treści formularza wpisz następujące informacje o osobie, która będzie wykonywać test:
– dokładna data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)
– płeć
– poziom wykształcenia

Dokonaj płatności 360 zł na numer konta. W tytule przelewu wpisz: TEST NEO-PI-R ONLINE.

Po weryfikacji zgłoszenia, na maila podanego w formularzu zostanie przesłany KOD do badania osobowości Testem NEO-PI-R online.

Po otrzymaniu KODU, możesz rozpocząć badanie w dowolnej chwili. Badanie nie posiada ograniczeń czasowych. Nie możesz jedynie dopuścić do przerwania badania (patrz niżej: BADANIE PRZERWANE).

W celu wykonania testu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

KROK 1
Pobierz program Epsilon do testu klikając w ten link i zainstaluj go na dysku swojego komputera. Program do badania możesz pobrać wcześniej, przed dokonaniem płatności. W folderze “Pobrane” lub na pulpicie komputera pojawi się skrót o nazwie “Epsilon”, kliknij w niego. Ściągnięcie programu do wykonania testu w zależności od właściwości systemowych komputera może zająć 15-20 minut. 

KROK 2
W Menu głównym kliknij w zakładkę “Przeprowadź badanie”.

 

KROK 3
Aby uruchomić badanie, wpisz otrzymany KOD i kliknij “Zaloguj się”.

 

KROK 4
Po kliknięciu przycisku “Zaloguj się” zostanie wyświetlona plansza z informacją o osobie badanej oraz nazwie testu. Jeżeli te dane są poprawne, należy kliknąć przycisk “Start”, który spowoduje uruchomienie badania. Kliknięcie przycisku “Powrót” spowoduje powrót do Menu głównego.

 

W ten sposób rozpocznie się badanie osobowości. Badanie nie posiada ograniczeń czasowych. Nie możesz jedynie dopuścić do przerwania badania (patrz: BADANIE PRZERWANE).

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania na monitorze pojawi się przycisk “Zakończ”, kliknij w niego.

Raport z przeprowadzonego badania w formie pliku PDF zostanie przesłany, do 48 godzin od ukończenia badania, na podany w formularzu adres e-mail.

BADANIE PRZERWANE

Jeżeli z różnych przyczyn (osobistych, zdrowotnych, technicznych np. brak prądu, restart komputera itp.) badanie zostanie przerwane, masz 2 godziny (120 minut) na ponowne uruchomienie badania.

Badanie można uruchomić ponownie (od momentu, w którym zostało przerwane), używając KODU. Przed ponownym uruchomieniem badania zostaniesz proszony o potwierdzenie chęci dokończenia badania. Wybór opcji “Nie” zilustrowanej na poniższym ekranie spowoduje utratę możliwości dokończenia badania. W celu kontynuacji badania należy kliknąć opcję “Tak”. 

 

Badanie, które nie zostało dokończone w ciągu 2 godzin, uzyskuje w Rejestrze badań status Przerwane. Nie ma możliwości zwrotu środków za badanie o statusie Przerwane.

Więcej o rodzajach testów osobowości dostępnych online dowiesz się tutaj

Sprawdź: Inwentarz osobowości NEO-PI-R, NEO-FFI – poznaj swoją osobowość 

COVID 19 & Poradnia Neuropsychologiczna

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy o konieczności zakładania maseczek podczas wizyty w Poradni.

Stanowisko, w którym odbywa się wizyta neuropsychologiczna jest każdorazowo dezynfekowane. Osoba przeprowadzająca badanie zmienia maseczkę po każdej odbytej wizycie. Przed rozpoczęciem wizyty osoba badana proszona jest o dezynfekcję rąk. 

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, zachęcamy do umawiania wizyt on-line.