Test Matryc Ravena online

TEST MATRYC RAVENA ONLINE

Skorzystaj z wygodnej formy badania inteligencji online!

Bez wychodzenia z domu wykonasz Test Matryc Ravena online.

Testy Matryc Ravena w wersji Standard forma Klasyczna, Równoległa lub Plus online to standardowe narzędzia do pomiaru inteligencji ogólnej (wybrane formy stosowane są u dzieci, młodzieży oraz dorosłych). 

JAK ZAMÓWIĆ TEST MATRYC RAVENA ONLINE? 

Zadzwoń +48wyświetl numer lub wypełnij formularz kontaktowy.

W temacie zgłoszenia wpisz nazwę testu, jaki chcesz zamówić: TMS-K, TMS-R, TMS-PLUS oraz podaj adres e-mail.

W treści formularza wpisz następujące informacje o osobie, która będzie wykonywać test:

– dokładna data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)

– płeć

– poziom wykształcenia 

Dokonaj płatności 120 zł na numer konta. W tytule przelewu wpisz nazwę testu, jaki chcesz zamówić: TMS-K, TMS-R, TMS-PLUS.

Po weryfikacji zgłoszenia, na maila podanego w formularzu zostanie przesłany KOD do badania inteligencji Testem Matryc Ravena online.

Po otrzymaniu KODU, możesz rozpocząć badanie w dowolnej chwili. Badanie nie posiada ograniczeń czasowych. Nie możesz jedynie dopuścić do przerwania badania (patrz niżej: BADANIE PRZERWANE).

W celu wykonania testu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

KROK 1

Pobierz program Epsilon do testu klikając w ten link i zainstaluj go na dysku swojego komputera. Program do badania możesz pobrać wcześniej, przed dokonaniem płatności. W folderze “Pobrane” lub na pulpicie komputera pojawi się skrót o nazwie “Epsilon”, kliknij w niego. Ściągnięcie programu do wykonania testu w zależności od właściwości systemowych komputera może zająć 15-20 minut. 

 

 

KROK 2

W Menu głównym kliknij w zakładkę “Przeprowadź badanie”.

 

 

KROK 3

Aby uruchomić badanie, wpisz otrzymany KOD i kliknij “Zaloguj się”.

 

 

KROK 4

Po kliknięciu przycisku “Zaloguj się” zostanie wyświetlona plansza z informacją o osobie badanej oraz nazwie testu. Jeżeli te dane są poprawne, należy kliknąć przycisk “Start”, który spowoduje uruchomienie badania. Kliknięcie przycisku “Powrót” spowoduje powrót do Menu głównego.

 

 

W ten sposób rozpocznie się badanie inteligencji. Badanie nie posiada ograniczeń czasowych. Nie możesz jedynie dopuścić do przerwania badania (patrz: BADANIE PRZERWANE). Po wykonaniu wszystkich 60 zadań na monitorze pojawi się przycisk “Zakończ”, kliknij w niego.

Raport z przeprowadzonego badania w formie pliku PDF zostanie przesłany, do 48 godzin od ukończenia badania, na podany w formularzu adres e-mail.

BADANIE PRZERWANE

Jeżeli z różnych przyczyn (osobistych, zdrowotnych, technicznych np. brak prądu, restart komputera itp.) badanie zostanie przerwane, masz 2 godziny (120 minut) na ponowne uruchomienie badania.

Badanie można uruchomić ponownie (od momentu, w którym zostało przerwane), używając KODU. Przed ponownym uruchomieniem badania zostaniesz proszony o potwierdzenie chęci dokończenia badania. Wybór opcji “Nie” zilustrowanej na poniższym ekranie spowoduje utratę możliwości dokończenia badania. W celu kontynuacji badania należy kliknąć opcję “Tak”. 

 

Badanie, które nie zostało dokończone w ciągu 2 godzin, uzyskuje w Rejestrze badań status Przerwane. Nie ma możliwości zwrotu środków za badanie o statusie Przerwane.

Więcej o rodzajach Testów Matryc Ravena dostępnych w Poradni Neuropsychologicznej dowiesz się tutaj

 

COVID 19 & Poradnia Neuropsychologiczna

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy o konieczności zakładania maseczek podczas wizyty w Poradni.

Stanowisko, w którym odbywa się wizyta neuropsychologiczna jest każdorazowo dezynfekowane. Osoba przeprowadzająca badanie zmienia maseczkę po każdej odbytej wizycie. Przed rozpoczęciem wizyty osoba badana proszona jest o dezynfekcję rąk. 

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, zachęcamy do umawiania wizyt on-line.