Badania kliniczne

BADANIA KLINICZNE I EKSPERTYZY

Oferta skierowana jest do firm poszukujących wsparcia w analizie skuteczności metod leczenia chorób mózgu u osób z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego w ramach procesu badawczo-rozwojowego nowego produktu leczniczego na etapie realizowanych badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych. 

W szczególności oferta dotyczy wsparcia w procesie:

  • oceny efektywności nowych podejść medycznych, związanych z zastosowaniem farmakoterapii, urządzeń lub aplikacji cyfrowych w leczeniu urazów oraz chorób mózgu takich jak: zaburzenia neurodegeneracyjne (np. choroba Alzheimera i choroba Parkinsona), urazowe uszkodzenie mózgu, zaburzenia pamięci, ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, padaczka, rak, nowotwór mózgu, stwardnienie rozsiane

 

  • zbadania skutków leczenia chorób somatycznych (np. cukrzyca, alergia) na sprawność poznawczych, behawioralnych oraz emocjonalno-motywacyjnych funkcji mózgu

 

  • weryfikacji skuteczności dotychczas stosowanych metod leczenia zaburzeń o podłożu psychicznym (np. depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, schizofrenia)

 

  • opracowywania metod diagnozy i leczenia zaburzeń układu nerwowego

 

  • promocji zdrowia poprzedzonej weryfikacją skuteczności nowych podejść medycznych (związanych z zastosowaniem różnych form terapii psychologicznych, farmakoterapii, suplementacji, urządzeń lub aplikacji cyfrowych) w zapobieganiu chorobom mózgu i ich wczesnym wykrywaniu

 

Zaawansowane metody diagnostyki neuropsychologicznej i stawiana na ich podstawie specjalistyczna ekspertyza pozwalają rzetelnie ocenić, na ile nowa metoda leczenia  zaburzeń funkcji mózgu jest skuteczna. 

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.