Adres: ul. Wspólna 61 lok. 104, II piętro, Warszawa Centrum, pon. - ndz. GODZ.: 9-21

Artykuły

Test Matryc Ravena

TEST MATRYC RAVENA Test Matryc Ravena mierzy inteligencję ogólną, uwarunkowaną biologicznie, dlatego też jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych na świecie. Źródłem teoretycznym, z którego wywodzi się omawiany test jest koncepcja inteligencji Spearmana, gdyż on jako pierwszy dostrzegł, że testy zdolności szkolnych są ze sobą dosyć mocno powiązane. W testach mierzących umiejętności liczenia, czytania,…
Przeczytaj więcej

Mężczyzna cierpiący na otępienie

Otępienie – jakie są objawy?

Otępienie to nabyta, postępująca choroba mózgu, która najczęściej dotyka osoby starsze. Zaburzenia psychiczne składające się na otępienie, są skutkiem nieodwracalnych chorób mózgu o różnych przyczynach. Otępienie, inaczej nazywane demencją, to zespół nabytych i postępujących zaburzeń psychicznych, które są najczęściej skutkiem nieodwracalnych zmian w mózgu. Demencja jest poważnym problemem społecznym. Zachorowalność na demencję wzrasta wraz z…
Przeczytaj więcej

Dlaczego potrzebna jest rehabilitacja neuropsychologiczna?

Dlaczego potrzebna jest rehabilitacja neuropsychologiczna?

Rehabilitacja neuropsychologiczna, zwana też terapią neuropsychologiczną lub neurorehabilitacją, polega na usprawnianiu uszkodzonych funkcji mózgu. Rehabilitacja neuropsychologiczna musi być ukierunkowana na wyrównanie zakłóceń funkcji mózgu, jak i na wypracowanie sposobów radzenia sobie z nimi.  W przypadku uszkodzenia mózgu konieczna jest rehabilitacja neuropsychologiczna. Po urazie mózgu zdrowienie jest niepełne, osoby chore i ich rodziny zmagają się z…
Przeczytaj więcej

Plastyczność mózgu w terapii neuropsychologicznej

Plastyczność mózgu

Plastyczność mózgu umożliwia zdolność do reagowania oraz adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu albo w obrębie samego organizmu. Mózg ma zdolność do ciągłych zmian własnej struktury, ponieważ przez całe swoje życie może modyfikować swe funkcje. Plastyczność mózgu jest możliwa, gdyż mózg nieustannie odbiera i reaguje na otoczenie, adaptuje się do nowych warunków, uczy się nowych…
Przeczytaj więcej

uderzenie głowy o ścianę i powstające stłuczenie mózgu

Stłuczenie mózgu

Stłuczenie mózgu powstaje na skutek silnego przyspieszenia i hamowania głowy. Częstymi przyczynami stłuczenia mózgu są kolizje drogowe, wypadki w domu, pracy, napaści czy też urazy sportowe. W sytuacji urazu mózg nie ma gdzie się cofnąć, uderza więc o ostre wnętrze czaszki i w ten sposób powstaje stłuczenie mózgu. Stłuczenie mózgu, podobnie jak zranienie mózgu lub…
Przeczytaj więcej

Udar mózgu – rodzaje i przyczyny

Termin udar mózgu jest używany do określenia ostrych neurologicznych objawów choroby naczyń krwionośnych, które powodują przerwanie dopływu krwi do mózgu. Udar mózgu jest ogromnym i powszechnym problemem, a częstość występowania tej choroby mózgu jest przyrównywana do choroby wieńcowej i innych chorób naczyń krwionośnych. Udar mózgu – definicja  Według Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu to gwałtowne…
Przeczytaj więcej

Alzheimer - jak zmienia się mózg chorego

Alzheimer – jak zmienia się mózg chorego?

Poważne zmiany w mózgu o charakterze zanikowym, wywołujące dysfunkcje sfery poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej mogą wskazywać na chorobę jaką jest alzheimer. Nie jest tajemnicą, że alzheimer wiąże się ze zmianami neurodegeneracyjnymi, które zachodzą w biologicznej strukturze mózgu. Rozległa i niejednorodna atrofia mózgu jest charakterystyczna dla tej choroby. Atrofia mózgu z poszerzeniem bruzd oraz zwiększeniem objętości komór…
Przeczytaj więcej

Choroba Alzheimera - objawy

Choroba Alzheimera – objawy kliniczne

Choroba Alzheimera to jedna z postaci otępienia, która prowadzi do rozpadu intelektualnej, emocjonalnej i osobowościowej sfery funkcjonowania człowieka. Na początku XX w. choroba Alzheimera została po raz pierwszy opisana u pacjentki w średnim wieku. Jednak klinicznie choroba ta niewiele różni się od otępienia występującego u ludzi starszych, nazywanego “demencją starczą”.  Zarówno w przypadku demencji starczej,…
Przeczytaj więcej

starszy mężczyzna zamyślony, którego upośledza demencja (otępienie)

Demencja – diagnoza i leczenie

Demencja, zwana też otępieniem, nie oznacza jednego, ale wiele zaburzeń funkcji mózgowych. Wspólną cechą zaburzeń funkcji mózgu jaką niesie demencja (otępienie) jest ogólny rozpad zdolności intelektualnych i funkcjonowania społecznego człowieka.  Demencja jest szeroką kategorią kliniczną i może przejawiać się w zróżnicowany sposób. Te różnice mogą wynikać z odmiennego pochodzenia choroby i wynikających z tego zmian…
Przeczytaj więcej

Neuropsycholog przeprowadzający badanie neuropsychologiczne

Domowe badanie neuropsychologiczne

Domowe badanie neuropsychologiczne polega na ocenie sprawności procesów poznawczych osoby takich jak: pamięć, koncentracja, mowa, myślenie, zachowanie, procesy emocjonalno-motywacyjne, która odbywa się u klienta. Współcześnie domowe badanie neuropsychologiczne jest nieodłączną częścią z zakresu diagnozy neuropsychologicznej. Badanie neuropsychologiczne jest procesem oceny funkcji mózgu, który obejmuje dzieci, osoby dorosłe oraz seniorów, gdyż w każdym wieku możliwe jest…
Przeczytaj więcej

Copyright 2020 Neuropsycholog Warszawa | Mapa strony