Artykuły

Razem czy osobno? Pobierz darmowy e-book

Pobierz książkę Razem czy osobno w formie darmowego e-booka i dowiedz się, co neuronauka mówi o relacjach! 

Neuropsychologia tożsamości – jak choroba zmienia to, kim się jest

Neuropsychologia tożsamości Neuropsychologia tożsamości zajmuje się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną, kulturową, aby pomóc osobie chorej. Jak wskazuje praktyka kliniczna osoby u osób doświadczających uszkodzenia mózgu może dojść do destabilizacji systemu Ja, zaburzeń tożsamości. Wybrane zaburzenia tożsamości w przebiegu chorób mózgu 1. Anozognozja – jest definiowana…
Przeczytaj więcej

Afazja, czyli zaburzenia funkcji językowych po uszkodzeniu mózgu

Afazja, czyli zaburzenia funkcji językowych po uszkodzeniu mózgu Zaburzenie funkcji językowych u osób po uszkodzeniu mózgu (afazja) było dostrzegane już w starożytności. Swoje pewniejsze miejsce tematyka afazji znalazła w XVI w. Natomiast w XIX w. zaczęto wypracowywać teorie lokalizacyjne, które wiążą określony typ zaburzeń językowych z określonym miejscem uszkodzenia w mózgu. Współcześnie korzysta się z…
Przeczytaj więcej

Urazy mózgu – następstwa lekkich, średnich i ciężkich urazów mózgu

Urazy mózgu – następstwa lekkich, średnich i ciężkich urazów mózgu Klasyfikacja wg Skali Śpiączki Glasgow (GCS) pozwala wyodrębnić pod względem głębokości trzy rodzaje urazów mózgu – uraz lekki – 13-15 pkt., średni – 9- 12 pkt. i uraz ciężki – 2-8 pkt. Ocena pozwalająca zaklasyfikować od stanowi sumę punktów uzyskanych na trzech wymiarach: otwieranie oczu,…
Przeczytaj więcej

Urazy mózgu – rodzaje i wskaźniki głębokości urazu mózgu

Urazy mózgu – rodzaje i wskaźniki głębokości urazu mózgu Na świecie główną przyczyną ok. 50% urazów mózgu są wypadki komunikacyjne, ok. 30% upadki, w pozostałe 20% stanowią wypadki przy pracy, urazy sportowe, pobicia. W Polsce główną przyczyną urazów mózgu są wypadki komunikacyjne. Uraz mózgu – jak powstaje? Uraz mózgu powstaje w rezultacie nagłego zadziałania na…
Przeczytaj więcej

Tydzień mózgu 2023 – choroby i zdrowienie mózgu

Tydzień mózgu to coroczna akcja edukacyjna popularyzująca wiedzę o mózgu. W Polsce obchodzimy go w dniach 12-16 marca. Natomiast w dniu 18 marca jest Europejski Dzień Mózgu. Ze względu na to, że marzec jest miesiącem mózgu, w tym czasie w różnych krajach odbywają się wykłady, warsztaty, podczas których naukowcy, eksperci prezentują najnowszą wiedzę z zakresu…
Przeczytaj więcej

Neuropsycholog – czym się zajmuje?

Neuropsycholog bada związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Podczas badania, które przeprowadza specjalista z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, osoba wykonuje testy neuropsychologiczne. Badanie neuropsychologiczne ma na celu postawienie właściwej  diagnozy, co do rodzaju i nasilenia deficytów funkcji mózgu. Specjalista z zakresu neuropsychologii kieruje swoje działania przede wszystkim do osób z biologicznym uszkodzeniem mózgu (po udarach,…
Przeczytaj więcej

diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna i terapia neuropsychologiczna – komu są potrzebne?

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA I TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – KOMU SĄ POTRZEBNE?  Diagnoza neuropsychologiczna ma na celu określenie związku między zachowaniem człowieka a stanem jego mózgu. W procesie diagnozy neuropsychologicznej niezbędne jest uzyskanie wcześniej oceny neurologicznej i wykonanie badania neuroobrazowego – dzięki nim możliwe będzie ustalenie obecności i charakteru zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (np. udary,…
Przeczytaj więcej

Dlaczego potrzebna jest rehabilitacja neuropsychologiczna?

Rehabilitacja neuropsychologiczna – na czym polega?

Rehabilitacja neuropsychologiczna, zwana też terapią neuropsychologiczną lub neurorehabilitacją, polega na usprawnianiu uszkodzonych funkcji mózgu. Rehabilitacja neuropsychologiczna musi być ukierunkowana na wyrównanie zakłóceń funkcji mózgu, jak i na wypracowanie sposobów radzenia sobie z nimi.  W przypadku uszkodzenia mózgu konieczna jest rehabilitacja neuropsychologiczna. Po urazie mózgu zdrowienie jest niepełne, osoby chore i ich rodziny zmagają się z…
Przeczytaj więcej

W jaki sposób psychologia poznawcza pomaga nam zrozumieć umysł?

W JAKI SPOSÓB PSYCHOLOGIA POZNAWCZA POMAGA NAM ZROZUMIEĆ UMYSŁ?  Wszelkie rozważania na temat tego, czym jest umysł oraz w jaki sposób poznajemy świat, powinny rozpoczynać się od zaznajomienia z zagadnieniami psychologii poznawczej. Jest to subdyscyplina psychologii naukowej zajmująca się badaniem procesów i struktur poznawczych, a także ogólnymi zasadami funkcjonowania umysłu. Nakładem wydawnictwa PWN ukazało się…
Przeczytaj więcej