Testy osobowości NEO-PI-R, NEO-FFI

TESTY OSOBOWOŚCI – NEO-PI-R, NEO-FFI

Badanie osobowości przeprowadzane jest w celu identyfikacji psychologicznych cech osoby.

Testy osobowości wykorzystywane w Poradni Neuropsychologicznej (NEO-PI-R, NEO-FFI) służą do diagnozy cech osobowości w modelu pięcioczynnikowym (“Wielka Piątka”). 

Badanie osobowości przeznaczone jest dla młodzieży i dorosłych. Badanie nie posiada ograniczeń czasowych. Średnio wykonanie zajmuje około 35-45 minut. 

Testy osobowości dostępne są w dwóch wersjach: 

 • NEO-PI-R Inwentarz Osobowości – dostępny online i stacjonarnie             

Kwestionariusz NEO-PI-R składa się z 30 podskal, z których po sześć przypada na każdy z pięciu czynników osobowości (skale). Są to:

 • Neurotyczność (Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość),
 • Ekstrawersja (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne),
 • Otwartość na doświadczenie (Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości),
 • Ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się),
 • Sumienność (Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga).

NEO-PI-R zawiera 240 twierdzeń samoopisowych, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia w skali pięciostopniowej (od “całkowicie się nie zgadzam” do “całkowicie się zgadzam”). Interpretacja kwestionariusza może dotyczyć zarówno wyników poszczególnych skal i zawartych w ich obrębie podskal, jak i ich konfiguracji.

Wyniki uzyskane w teście NEO-PI-R pozwalają na dokładny opis osobowości.

Test NEO-PI-R rekomendowany jest do diagnozy indywidualnej (na potrzeby kliniczne, edukacyjne, samorozwojowe i psychoterapeutyczne, doradztwa zawodowego i selekcji) i badań naukowych  

 • NEO-FFI Inwentarz Osobowości – dostępny online i stacjonarnie

Diagnoza osobowości przy użyciu tego kwestionariusza również obejmuje cechy uwzględnione w ujęciu pięcioczynnikowym (“Wielka Piątka”) zatem mierzy cechy takie jak:

 • neurotyczność

 • ekstrawersja

 • otwartość na doświadczenie

 • ugodowość

 • sumienność

Kwestionariusz składa się z 60 twierdzeń samoopisowych, których prawdziwość badany ocenia na skali pięciostopniowej.

Test NEO-FFI rekomendowany jest do prognozowania możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego, a także do badań naukowych. 

 Istnieje możliwość badania testami NEO-PI-R i NEO-FFI w formie indywidualnej oraz grupowej.

Sprawdź: Inwentarz osobowości NEO-PI-R, NEO-FFI – poznaj swoją osobowość 

Wyślij zgłoszenie, aby umówić badanie osobowości.

W treści zgłoszenia wpisz: NEO-PI-R lub NEO-FFI. 

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.