Adres: ul. Wspólna 61 lok. 104, II piętro, Warszawa Centrum, pon. - ndz. GODZ.: 9-21

Testy neuropsychologiczne

TESTY NEUROPSYCHOLOGICZNE

Podczas badania neuropsychologicznego osoba wykonuje testy neuropsychologiczne.

Testy neuropsychologiczne dobierane są w zależności od stanu osoby i specyfiki jej problemów.

W Poradni neuropsychologicznej wykonywane są testy neuropsychologiczne pomagające określić rodzaj zaburzeń funkcji mózgu.

Testy neuropsychologiczne stosowane są w zależności od potrzeb osoby. W Poradni w procesie badania neuropsychologicznego stosowane są m.in. następujące testy: 

MMSE

ACIII

FAB

Kliniczny Test Funkcji Wykonawczych

Rysowania Zegara

15 Słów Reya

Pamięci Wzrokowej Bentona

Neurolingwistyczny Test Badania Uwagi

Fluencji Słownej

Sortowania Kart Wisconsin

Łączenia Punktów

Apraksji

Kopiowania Wzorów

Przekreślania Linii

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

Podskale WAISR

Oprócz klasycznych testów neuropsychologicznych w procesie diagnostycznym stosowane są również kwestionariusze pozwalające dowiedzieć się więcej m.in. o samopoczuciu osoby chorej, jej stanie emocjonalnym, sposobie, w jaki odbiera swoje zaburzenia i deficyty, oraz postępy w zakresie neurorehabilitacji.

Kwestionariusze wykonywane w Poradni to m.in.

Skala depresji Becka

Kwestionariusz Jakości Życia dla Pacjentów po Urazach Mózgu

Międzynarodowy Zestaw Pytań Do Badania Osobowości

Ankieta Oceny Interakcji Społecznych

Skala Badania Percepcji Siebie

Wyślij zgłoszenie, aby umówić badanie neuropsychologiczne. 

Umów badanie neuropsychologiczne w miejscu aktualnego pobytu.

Copyright 2020 Neuropsycholog Warszawa | Mapa strony