Badania neuropsychologiczne Warszawa

BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNE

Badanie neuropsychologiczne ocenia stan zdrowia mózgu oraz sprawność funkcji poznawczo-behawioralnych i emocjonalno-motywacyjnych mózgu.

Już po pierwszej wizycie diagnostycznej otrzymasz kompleksową ocenę neuropsychologiczną.

Badania neuropsychologiczne są częścią diagnostyki neurologicznej, gdyż dają szczegółowy obraz stanu, w jakim są poszczególne funkcje mózgowe.

Coraz częściej na badanie neuropsychologiczne zgłaszają się osoby, nie tylko po chorobach i urazach mózgu, ale z podejrzeniem obniżenia funkcji umysłowych, ze względu na przebieg chorób somatycznych. 

Samo leczenie choroby nowotworowej, nerek, astmy czy cukrzycy może wywierać zły wpływ na zdrowie mózgu. Świadczy o tym chociażby występowanie otępienia u dializowanych chorych. 

Wyrazem troski o zdrowie mózgu – swojego lub osoby, którą się opiekujesz, jest więc wykonanie badania neuropsychologicznego, ponieważ umożliwia ono precyzyjną ocenę:

 • stanu funkcji mózgu w przypadku nagłego pogorszenia funkcjonowania poznawczego

 • stopnia deficytów jakie wywołują doświadczane choroby bądź przebyte urazy mózgu 

U dorosłych i seniorów badanie neuropsychologiczne jest niezbędne po: 

 • udarze mózgu 

 • urazie czaszkowo-mózgowym

 • zatruciu tlenkiem węgla

 • po przebytej chorobie neurologicznej lub w trakcie jej trwania

 • operacji neurochirurgicznej (usunięcie krwiaka mózgu, guza mózgu) 

 • niedotlenieniu mózgu

 • wstrząsie mózgu

 • obrzęku mózgu

 • w trakcie doświadczanej choroby neurodegeneracyjnej (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)

 • w przypadku chorób somatycznych (alergia, cukrzyca, otyłość) oraz chorób nowotworowych

 • po stwierdzeniu choroby neurologicznej (stwardnienie rozsiane, padaczka, tężyczka)

 • w przypadku uzależnień

 • po nagłym pogorszeniu funkcjonowania poznawczego (osoba zaczyna doświadczać problemów z pamięcią – zaniki pamięci, silne niedyspozycje pamięci, trudności ze skupieniem uwagi, niemożność koncentracji)

U dzieci i nastolatków badanie neuropsychologiczne jest niezbędne w przypadku: 

 • urazu czaszkowo-mózgowego (wypadki, urazy sportowe)

 • nagłego zatrzymania krążenia

 • choroby somatycznej (cukrzyca, alergia, otyłość)

 • stwierdzonej choroby nowotworowej lub neurologicznej (stwardnienie rozsiane, padaczka, tężyczka)

 • trudności w nauce (akalkulia, dysleksja, dysortografia, dysgrafia)

 • wcześniactwa

 • zaburzeń neurorozwojowych (ADHD, autyzm, Zespół Aspergera)

 • niepełnosprawności intelektualnej 

 • nagłego pogorszenia uczenia się i trudności w szkole 

 • uzależnień (od substancji psychoaktywnych, nowych technologii)

W trakcie badania wykonuje się testy neuropsychologiczne, gdyż sprawdzają one działanie poszczególnych funkcji mózgowych. 

Wykonanie badania neuropsychologicznego jest bardzo istotne, ponieważ pozwala określić diagnozę neuropsychologiczną i dostosowany indywidualnie program terapii neuropsychologicznej

Umów badanie neuropsychologiczne w formie wizyty online

Wyślij zgłoszenie, aby umówić badanie neuropsychologiczne.

W temacie zgłoszenia wpisz: BADANIE. W treści napisz, czy umawiasz badanie dla siebie czy dla osoby bliskiej (dziecko, partner, rodzic). 

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.