Źródła naukowe

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJŚWIEŻSZYMI INFORMACJAMI Z DZIEDZINY NEUROLOGII I NEUROPSYCHOLOGII!

Znajdziecie tutaj Państwo mnóstwo informacji, polecanych publikacji i artykułów naukowych dotyczących zdrowia mózgu, a także nowoczesnych metod badań i leczenia chorób mózgu.

Serwis edukacyjny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Polskie Towarzystwo Neurologiczne 

Polski Przegląd Neurologiczny Via Medica

Science Magazine 

Nature

Brain and Development Journal

Brain and cognition Journal

Brain and Behavior Journal

Brain Stimulation Journal

Brain Pathology

Brain Circulation

Brain and Cognition 

Brain and Language

Polecane książki i artykuły 

Walsh, K. W (2001), Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

Borkowska, A. R. (2006). Neuropsycholigiczne mechanizmy powstawania zaburzeń
rozwojowych. W: A. R. Borkowska i Ł. Domańska (red.). Neuropsychologia kliniczna
dziecka. Warszawa.

Pąchalska, M. (2008). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze i emocjonalne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Robertson, I. R., Murre, J. M. (1999). Rehabilitation of brain damage: brain plasticity and principles of guided recovery. Psychological Bulletin, 125(5), 544-575.