Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA DOROSŁYCH CHORYCH Z USZKODZENIEM MÓZGU

Osoba dotknięta uszkodzeniem mózgu ma poważne trudności w życiu codziennym.

Problemem staje się samodzielne funkcjonowanie, powrót do pracy, nauka czy utrzymanie wspierających relacji społecznych.

Ograniczenia te w sposób radykalny zmieniają styl życia, dlatego też terapia dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu ma na celu przywrócenie sprawności.

Określenie stanu neuropsychologicznego pacjenta odbywa się na drodze badania oraz diagnozy neuropsychologicznej i jest istotne, by uruchomić proces neurorehabilitacji.

Mózg osłabiony chorobą bądź urazem na drodze neuroplastyczności próbuje się sam regenerować, a neurorehabilitacja wspiera ten proces.

Terapia (rehabilitacja) neuropsychologiczna jest procesem usprawniania funkcji psychicznych zaburzonych w następstwie uszkodzenia czy dysfunkcji mózgu.

Funkcje mózgu mogą zostać uszkodzone z różnych przyczyn. Uszkodzenie prowadzi najczęściej do niepełnosprawności fizycznej, psychicznej oraz społecznej. To znacznie obniża jakość życia chorego i utrudnia proces integracji ze społeczeństwem.

Z tego też względu konieczna jest terapia (rehabilitacja) neuropsychologiczna. Pozwala ona odzyskać utracone funkcje, a także uwzględnia sytuację rodzinną chorego i jest wsparciem emocjonalnym w trudnej sytuacji życiowej.

Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu – zakres pomocy 

W Poradni Neuropsychologicznej prowadzona jest neuropsychologiczna terapia zaburzeń 

Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu – czynniki wpływające na skuteczność terapii

Skuteczność terapii neuropsychologicznej jest zależna od różnych czynników.

Wyodrębnia się kilka rodzajów uwarunkowań, od których zależy powodzenie terapii. Szczególnie istotne w tej kwestii są:

  • główna przyczyna uszkodzenia mózgu (identyfikacja struktur mózgu, które ulegają lub uległy uszkodzeniu)

  • patomechanizm choroby (identyfikacja mechanizmów mózgowych wpływających na proces zdrowienia mózgu)

  • przedchorobowa osobowość, nastawienie i ogólny stan fizyczny i psychiczny

  • sytuacja rodzinna i materialna pacjenta w chwili obecnej

  • chęć chorego do udziału w terapii neuropsychologicznejjest to jeden z najważniejszych czynników powodzenia terapii. Chory musi zrozumieć idee neurorehabilitacji i wagę oddziaływań terapeutycznych, jako kluczowych w odzyskiwaniu utraconych funkcji. 

Umów terapię neuropsychologiczną w formie wizyty online.

Wyślij zgłoszenie, aby umówić terapię neuropsychologiczną (neurorehabilitację).

W temacie zgłoszenia wpisz: TERAPIA. W treści napisz, czy umawiasz terapię dla siebie czy osoby bliskiej (dziecko, partner, rodzic).

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.