Adres: ul. Wspólna 61 lok. 104, II piętro, Warszawa Centrum, pon. - ndz. GODZ.: 9-21

Diagnoza neuropsychologiczna Warszawa

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Na podstawie przeprowadzonego badania neuropsychologicznego i wykonanych testów neuropsychologicznych stawiana jest diagnoza neuropsychologiczna.

Diagnoza neuropsychologiczna ocenia stan funkcji poznawczo-behawioralnych i emocjonalno-motywacyjnych mózgu. Na pełną diagnozę składają się uzyskane oceny neuropsychologiczne wykonane podczas badań na przestrzeni czasu oraz szczegółowa dokumentacja medyczna.

W diagnozie neuropsychologicznej uwzględnia się czynniki psychologiczne, przedchorobowe, sytuacyjne, środowiskowe, gdyż są one bardzo istotne dla obecnego stanu zdrowia i dlatego też tak ważna jest wcześniejsza konsultacja.

Do diagnozy neuropsychologicznej osoby włącza się także wyniki z:

 • badania rutynowego, określającego stan somatyczny i psychiczny chorego, jeśli było wykonywane (głównie badanie neurologiczne)

 • badań neuroobrazowych, jeśli były wykonywane (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG)

 • badania neuropsychologicznego

Diagnoza neuropsychologiczna ocenia następujące procesy: 

 • poznawcze

 • wykonawcze

 • percepcyjne

 • motoryczne

 • motywacyjne

 • emocjonalno-osobowościwe

 • emocjonalno-społeczne 

Warto skorzystać z diagnozy neuropsychologicznej, gdyż określa ona szczegółowo: 

 • zaburzone funkcje mózgowe

 • zachowane funkcje mózgowe

Dzięki diagnozie neuropsychologicznej ustala się indywidualny program rehabilitacji neuropsychologicznej, dlatego też diagnoza jest niezbędna w procesie terapii problemów neurorozwojowych, urazów mózgu, czy chorób uszkadzających działanie mózgu.

Umów badanie neuropsychologiczne w formie wizyty online.

Wyślij zgłoszenie, aby umówić ocenę neuropsychologiczną.

W temacie zgłoszenia wpisz: BADANIE. W treści napisz, czy umawiasz badanie dla siebie czy dla osoby bliskiej (dziecko, partner, rodzic). 

Copyright 2020 Neuropsycholog Warszawa | Mapa strony