Adres: ul. Wspólna 61 lok. 104, II piętro, Warszawa Centrum, pon. - ndz. GODZ.: 9-21

Konsultacja neuropsychologiczna

KONSULTACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Konsultacja neuropsychologiczna jest pierwszym spotkaniem z neuropsychologiem i ma formę wywiadu klinicznego. Konsultacja jest kluczowa w zaplanowaniu badania neuropsychologicznego. Możesz zgłosić się na konsultację swojego problemu lub konsultować trudności osoby, którą się opiekujesz i dla której szukasz pomocy (dziecko, partner, rodzic).

Konsultacja neuropsychologiczna jest pierwszym krokiem do oceny zdrowia mózgu i sprawności poszczególnych jego funkcji.

Trudności w codziennym funkcjonowaniu na skutek choroby, urazu mózgu, problemów neurorozwojowych są częstą przyczyną konsultacji neuropsychologicznej.

Jeśli doświadczasz chorób somatycznych, których leczenie negatywnie wpływa na zdrowie mózgu, odczuwasz pogorszenie myślenia i samopoczucia, przebyłeś chorobę lub uraz mózgu, zgłoś się na konsultację neuropsychologiczną. 

W przypadku gdy powyższe problemy dotyczą osoby, którą się opiekujesz, również umów konsultację neuropsychologiczną, ponieważ pozwoli to ocenić stan zdrowia mózgu. 

Rozmowa konsultacyjna jest przybliżeniem do problemów ze zdrowiem mózgu, gdyż daje wstępne rozpoznanie głównych problemów danej osoby. 

Konsultacja neuropsychologiczna – najczęstsze przyczyny zgłoszeń: 

  • uzupełnienie badania neurologicznego

  • przesiewowa kontrola zdrowia mózgu po chorobach, urazach mózgu

  • neuropsychologiczna diagnoza dziecka

  • terapia po udarze mózgu

  • poszpitalna rehabilitacja neuropsychologiczna

  • podejrzenie choroby mózgu u siebie lub bliskiej osoby

  • nagłe pogorszenie funkcjonowania poznawczego 

  • wydanie specjalistycznej opinii (do ZUS-u, Sądu, szkoły, zakładu pracy)

Na konsultację należy przynieść kserokopię dotychczasowego leczenia, w tym opis wyników badania tomografii komputerowej, EEG, rezonansu magnetycznego, jeśli były wykonywane. 

Rozmowa konsultacyjna najczęściej poprzedza właściwe badanie neuropsychologiczne

Umów konsultację w miejscu aktualnego pobytu.

Wyślij zgłoszenie, aby umówić konsultację. W treści wiadomości wpisz KONSULTACJA i podaj, czy umawiasz wizytę dla siebie czy dla osoby bliskiej (dziecko, partner, rodzic). 

Copyright 2020 Neuropsycholog Warszawa | Mapa strony