Alzheimer – jak zmienia się mózg chorego?

Alzheimer - jak zmienia się mózg chorego

Poważne zmiany w mózgu o charakterze zanikowym, wywołujące dysfunkcje sfery poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej mogą wskazywać na chorobę jaką jest alzheimer.

Nie jest tajemnicą, że alzheimer wiąże się ze zmianami neurodegeneracyjnymi, które zachodzą w biologicznej strukturze mózgu. Rozległa i niejednorodna atrofia mózgu jest charakterystyczna dla tej choroby.

Atrofia mózgu z poszerzeniem bruzd oraz zwiększeniem objętości komór mózgu jest najbardziej charakterystyczną cechą tej postaci otępienia. 

Zmiany zanikowe nie ograniczają się tylko do jednej  części mózgu. W większości przypadków choroba Alzheimera przyjmuje postać rozległej i niejednorodnej atrofii mózgu. 

Alzheimer – zaniki w tkance mózgu 

W przebiegu choroby Alzheimera zmiany zanikowe w mózgu  występują znacznie częściej w korze płatów czołowych i skroniowych, niż w okolicach ciemieniowo-potylicznych. 

Zadaniem płatów czołowych jest m.in. kontrolowanie zachowania i przystosowanie się do zmieniających się warunków. 

Najprawdopodobniej więc utrata zachowania adaptacyjnego w przebiegu alzheimera jest bezpośrednio związana z uszkodzeniem kory w przedniej części mózgu.

Zwykle znaczne zmiany o charakterze neuropatologicznym występują także w istocie szarej układu limbicznego w płatach skroniowych – w ciele migdałowatym i hipokampie. 

Hipokamp jest strukturą odpowiadającą za pamięć. Pamięć ta dotyczy zarówno faktów z życia osoby, jak i wiedzy o świecie.

Badacze (np. Kemper) zwracają uwagę na dużą koncentrację zmian neuropatologicznych właśnie w okolicy hipokampa. Zaburzenia poznawcze mogą więc być rezultatem neurodegeneracji w obrębie hipokampa, ponieważ struktura ta odpowiada za pamięć. 

Choroba Alzheimera – co ją powoduje?

W ostatnich latach zaczęto przyjmować, że stałą cechą w chorobie Alzheimera są zaburzenia biochemiczne. Przyjmują one postać nieprawidłowej syntezy acetylocholiny oraz aktywności transferazy acetylocholinowej.

Hipoteza ta stała się bodźcem do prowadzenia badań nad możliwością odwrócenia bądź nawet zahamowania procesu patologicznego.

Niezależnie jednak od tego, czy choroba Alzheimera ma charakter anatomiczny i wiąże się ze zmianami (zanikiem) struktur komórek, czy biochemiczny, należy monitorować jej przebieg i podejmować działania terapeutyczne wspierające zasoby chorego. 

Źródło: Walsh, K. W (2001), Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.