Neuropsychologia tożsamości – jak choroba zmienia to, kim się jest

Neuropsychologia tożsamości

Neuropsychologia tożsamości zajmuje się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną, kulturową, aby pomóc osobie chorej. Jak wskazuje praktyka kliniczna osoby u osób doświadczających uszkodzenia mózgu może dojść do destabilizacji systemu Ja, zaburzeń tożsamości.

Wybrane zaburzenia tożsamości w przebiegu chorób mózgu

1. Anozognozja – jest definiowana jako nieuświadamianie, niedostrzeganie, niewłaściwa ocena własnego stanu z zachowanymi możliwościami prawidłowego rozeznania innych problemów. Anosognozja utożsamiana jest zaburzenie świadomości, które pojawiło się w następstwie uszkodzenia połączeń w korze somatosensoryczej prawej płk. mózgu. Powoduje to, że pacjenci żyją we własnym, wizolowanym świecie – nie wiedzą, że są chorzy, nie dostrzegają swoich zaburzeń i wyrażają ogólne zadowolenie ze swojego stanu zdrowia. Jednym z rodzajów anozognozji jest zespół Antona, który polega na tym, że osoba niewidoma nieuświadamia sobie swej ślepoty i jej zaprzecza.

2. Zespół Fregoliego – polega na fałszywym rozpoznawaniu zupełnie nieznanej twarzy jako twarzy osoby bliskiej. Osoby dotknięte zespołem Fregoliego identyfikują nieznane osoby albo z członkiem rodziny, albo z osobą bardzo dobrze znaną lub tez z osoba bardzo ważną. Objaw ten może wystąpić u osób, u których doszło do uszkodzenia prawego płata czołowego. Uważa się, że przyczyną zespołu Fregoliego są zaburzenia metapamięci oraz krytycyzmu u osób z tzw. zespołem czołowym.

3. Złudzenie Capgrasa – jest to urojeniowe przekonanie, że bliski krewny lub małżonek został zastąpiony przez identycznie wyglądającego sobowtóra

4. Złudzenie Cotarda – urojeniowe przekonanie osoby, że jest martwa, nie istnieje, jej ciało gnije lub straciła krew albo narządy wewnętrzne. W rzadkich przypadkach to złudzenie może zawierać iluzje nieśmiertelności.

5. Intermetamorfoza – urojeniowe przekonanie, że ludzie wokół zamieniają się ze sobą, zachowując jednocześnie elementy swojego wyglądu.

Sięgnij po więcej informacji do książki Neuropsychologia tożsamości, autor: Maria Pąchalska, Wydawnictwo Naukowe PWN

Skorzystaj z kodu MOZGAKTYW, aby otrzymać dodatkowe -28% rabatu od ceny sprzedaży na publikacje PWN.

Promocja nie dotyczy e-booków, audiobooków, outletu i pakietów książek.

Kod będzie aktywny do 9 kwietnia 2023 r.