Choroba Alzheimera – objawy kliniczne

Choroba Alzheimera - objawy

Choroba Alzheimera to jedna z postaci otępienia, która prowadzi do rozpadu intelektualnej, emocjonalnej i osobowościowej sfery funkcjonowania człowieka.

Na początku XX w. choroba Alzheimera została po raz pierwszy opisana u pacjentki w średnim wieku. Jednak klinicznie choroba ta niewiele różni się od otępienia występującego u ludzi starszych, nazywanego “demencją starczą”. 

Zarówno w przypadku demencji starczej, jak i choroby Alzheimera, następuje powolne pogarszanie się funkcji umysłowych, emocji, woli, przy zachowanej świadomości. 

W przypadku choroby Alzheimera uwidaczniają się wyraźne różnice związane z płcią. Choroba Alzheimera występuje u kobiet niemal dwukrotnie częściej niż u mężczyzn. 

Choroba Alzheimera – objawy 

W większości przypadków zmiany poznawcze są pierwszym objawem, jaki zauważa chory oraz jego bliscy. Doświadczane trudności z pamięcią, przypominaniem, koncentracją są więc najczęstszą przyczyną zgłoszenia na badanie neuropsychologiczne

Do postawienia rozpoznania choroby Alzheimera muszą być obecne co najmniej trzy z wymienionych poniżej czterech objawów klinicznych: 

  • stopniowe i stale narastające pogarszanie się funkcjonowania w pracy i w niektórych czynnościach życia codziennego

  • osłabienie pamięci

  • pogorszenie ogólnych zdolności umysłowych, a przede wszystkim zdolności rozumienia (uchwycenia sensu), rozumowania, wnioskowania, myślenia pojęciowego i abstrakcyjnego

  • dezorganizacja osobowości i jej charakterystycznych cech z pogorszeniem dbałości o siebie, stępieniem wrażliwości emocjonalnej oraz zmniejszeniem przystosowania społecznego

Utajone otępienie 

Istnieją także przypadki utajonego otępienia w przypadku choroby Alzheimera. W takiej sytuacji osoba nie przejawia żadnych ubytków w zakresie wyższych funkcji intelektualnych, szczególnie jeśli ma dobrze utrwalony program działania i posługuje się rutynową strategią. 

Utajony przebieg otępienia stwierdza się często u osób inteligentnych, z bogatym doświadczeniem życiowym. Problemy osoby nie są widoczne od razu, jeśli jednak poprosimy osobę, aby rozwiązała złożony, nowy problem, trudności wychodzą na jaw. 

Choroba Alzheimera – badanie neuropsychologiczne

Specjaliści podkreślają, że alzheimer ma charakter postępujący, dlatego też badanie neuropsychologiczne przeprowadzane w celu rozpoznania tej choroby powinno odbyć się przynajmniej dwa razy w odstępie kilku miesięcy. 

Osoby poddające się badaniu najczęściej skarżą się na problemy z pamięcią. Często też odczuwają przygnębienie i dezorientację. Diagnoza neuropsychologiczna ma na celu rozróżnić otępienie w przebiegu choroby Alzheimera od innych schorzeń, które mogą dać początek zespołom amnestycznym. 

Źródło: Walsh, K. W (2001), Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.