Neuropsychologia tożsamości – jak choroba zmienia to, kim się jest

Neuropsychologia tożsamości Neuropsychologia tożsamości zajmuje się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną, kulturową, aby pomóc osobie chorej. Jak wskazuje praktyka kliniczna osoby u osób doświadczających uszkodzenia mózgu może dojść do destabilizacji systemu Ja, zaburzeń tożsamości. Wybrane zaburzenia tożsamości w przebiegu chorób mózgu 1. Anozognozja – jest definiowana…
Przeczytaj więcej