Uraz mózgu powoduje problemy z koncentracją i pamięcią

Jeśli doznałeś urazu mózgu to możesz mieć problemy z koncentracją i pamięcią. Istnieje naukowo dowiedziony związek między problemami z koncentracją i pamięcią a urazem mózgu. 

Zespół naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore badał osoby, które doświadczyły urazu mózgu. Uwagę naukowców zwróciło białko APP (acutephase protein), które w zdrowym mózgu przenosi się z jednej komórki nerwowej na drugą. 

Okazało się, że jeśli w wyniku urazu mózgu komórki nerwowe zostały uszkodzone, białka te nie są swobodnie transportowane z komórki do komórki tylko zaczynają się nawarstwiać.

Badacze odkryli te nawarstwienia w wielu miejscach w mózgu, włącznie z korą przedczołową. To właśnie ta struktura odgrywa kluczową rolę w procesach koncentracji i pamięci.

Kora przedczołowa, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się z przodu głowy, tuż nad czołem. 

Uraz mózgu w obrębie kory przedczołowej doprowadza nie tylko do trudności w koncentracji i pamięci.

Zaburza też inne kluczowe funkcje mózgu (zwane funkcjami wykonawczymi) związane z: 

  • utrzymywaniem uwagi

  • doprowadzaniem zadań do końca

  • racjonalną analizą sytuacji 

  • przewidywaniami co do możliwych przyszłych zdarzeń 

  • samoregulacją nastroju i stabilnością emocjonalną 

Zmiany, jakie zachodzą w mózgu po urazie negatywnie wpływają wiele aspektów życia osoby.

Warto pamiętać o tym, że kora przedczołowa może zostać uszkodzona nie tylko na skutek urazu mózgu. Zaburzenia w działaniu kory przedczołowej obserwuje się też w przypadku doświadczenia traumy, stresu pourazowego. 

Problemy z koncentracją po urazie mózgu

Problemy z koncentracją mogą być tak silne w przypadku urazów mózgu, że osoba nie może zająć się pracą zawodową. Wywiązywanie się z powierzonych zadań jest niemożliwe dlatego też osoba może doświadczać frustracji i depresji. 

  • Lekarze z Baltimore zajmujący się mózgami osób po urazach podkreślają, że w takiej sytuacji niezwykle ważna jest rehabilitacja neuropsychologiczna, która poprawia zdolność koncentracji i wzmacnia funkcje wykonawcze.  

  • W przypadku urazów mózgu wskazane są również regularne przesiewowe badania neuropsychologiczne pozwalające ocenić stopień poprawy i regeneracji mózgu. 

Problemy z pamięcią po urazie mózgu 

Po urazie mózgu często dochodzi również do problemów z pamięcią. Problemy z pamięcią po urazie mogą przejawiać się na różne sposoby, w zależności od tego, jakich uszkodzeń doznał mózg. 

Do problemów z pamięcią, których przyczyną był uraz mózgu, mogą być: 

  • trudności z przypomnieniem sobie faktów z własnego życia i trudności w zapamiętywaniu nowych informacji – ten typ problemów z pamięcią zaliczany jest do najcięższych. Wiąże się z dotkliwym uszkodzeniem mózgu w okolicy skroniowej, w obszarze hipokampa. Jest to struktura odpowiadająca za pamięć długotrwałą i utrwalanie nowych informacji. 

  • chwilowe trudności z przypomnieniem sobie zdarzeń sprzed urazu lub zaraz po nim – ten typ problemów z pamięcią wynika z faktu, że pamięć zdarzeń rozmieszczona jest w całym mózgu. W zależności od miejsca, w którym doszło do urazu, występuje także ubytek określonego aspektu pamięci danego zdarzenia.