Neuropsychologiczna diagnoza dziecka

neuropsycholog wykonuje test dziecku i odbywa się neuropsychologiczna diagnoza dziecka

Właściwie postawiona neuropsychologiczna diagnoza dziecka jest podstawą terapii neuropsychologicznej, która wspiera prawidłowy rozwój dziecka.

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka, które doświadcza trudności, jest wyrazem troski o jego rozwój i daje mu szansę na samodzielne życie.

Mózg dziecka jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia biologiczne, jak i na stresory natury psychologicznej.

Okazuje się, że przeżycie traumy w dzieciństwie także niekorzystnie wpływa na działanie mózgu. Dlatego tak ważna jest neuropsychologiczna diagnoza dziecka, ponieważ pozwala ocenić jego mocne strony i deficyty oraz zaburzenia. 

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci jest szczególnie ważna w przypadku: 

 • urazu czaszkowo-mózgowego (wypadki, urazy sportowe)

 • nagłego zatrzymania krążenia

 • doświadczanych chorób somatycznych (cukrzyca, alergia, otyłość)

 • chorób nowotworowych 

 • cierpienia z powodu chorób neurologicznych (stwardnienie rozsiane, padaczka)

 • trudności w nauce (akalkulia, dysleksja, dysortografia, dysgrafia)

 • wcześniactwa

 • niepełnosprawności intelektualnej 

 • nagłego pogorszenia procesu uczenia się i trudności w szkole 

 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych, nowych technologii

 • doświadczonej traumy (napaść, pobicie, porwanie, molestowanie seksualne)

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka – choroby  ogólnorozwojowe

Regularna diagnoza jest szczególnie ważna w przypadku dzieci cierpiących na: 

 • autyzm

 • zespół Downa

 • zespół Aspergera

 • mózgowe porażenie dziecięce  

Właściwa diagnoza pozwala ustalić indywidualny program terapii neuropsychologicznej dziecka. 

Regularność diagnozowania jest kluczowa w przypadku dzieci, ponieważ ich mózg intensywnie rozwija się i zmienia. W ten sposób monitoruje się procesy rozwoju mózgu dziecka oraz postępy w pokonywaniu deficytów i ograniczeń. 

Terapia neuropsychologiczna dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka jest wsparciem w jego rozwoju, gdyż pozwala wzmacniać jego mocne strony i niwelować powstałe na skutek chorób deficyty.