Tydzień mózgu 2023 – choroby i zdrowienie mózgu

Tydzień mózgu to coroczna akcja edukacyjna popularyzująca wiedzę o mózgu. W Polsce obchodzimy go w dniach 12-16 marca. Natomiast w dniu 18 marca jest Europejski Dzień Mózgu. Ze względu na to, że marzec jest miesiącem mózgu, w tym czasie w różnych krajach odbywają się wykłady, warsztaty, podczas których naukowcy, eksperci prezentują najnowszą wiedzę z zakresu działania mózgu i dzielą się swoją wiedzą na temat działania tego niezwykłego narządu.

Z tej okazji, na stronie Poradni Neuropsychologicznej przy współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN ukazał się cykl artykułów, które z perspektywy klinicznej obrazują zagadnienia związane z mózgiem. W tym roku tematyka artykułów dotyczy przede wszystkim chorób mózgu oraz procesów terapeutycznych przywracających stabilność uszkodzonego mózgu. 

Zapraszamy do lektury: 

Urazy mózgu – rodzaje i wskaźniki głębokości urazu mózgu 

Urazy mózgu – następstwa lekkich, średnich i ciężkich urazów mózgu 

Afazja, czyli zaburzenia funkcji językowych po uszkodzeniu mózgu 

Neuropsychologia tożsamości, czyli jak uszkodzenie mózgu zmienia to, kim się jest

Na początek zapoznaj się z ciekawostkami na temat mózgu!

Ze względu na coraz powszechniej występujące choroby, które wyniszczają mózg (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), priorytetem w nauce stało dokładne zrozumienie, w jaki sposób działa ten niezwykły narząd i co rzeczywiście się w nim dzieje.

Struktura mózgu jest bardzo złożona. Mimo tej złożoności wszystkie poziomy i układy tworzą spójny system strukturalny i funkcjonalny, oparty na mechanizmach ukształtowanych ewolucyjnie i wyznaczających zasady integracji i współdziałania.

Czy wiedziałeś o tym, że w mózgu znajduje się:

– około 100 mld, a jak twierdzą niektórzy uczeni, nawet 200 mld komórek nerwowych czyli neuronów
– 1-10 trylionów komórek glejowych
– 100 trylionów chemicznych synaps
– 160 tys. km połączeń z tysiącami wiązek i szlaków nerwowych
– setki funkcjonalnie wyodrębnionych regionów, dziesiątki funkcjonalnych podsystemów, trzy główne systemy funkcjonalno-strukturalne – pień mózgowia wraz ze śródmózgowiem, układ limbiczny, kora mózgowa

Każdy neuron wytwarza przeciętnie 1000 synaps łączących go z wieloma innymi neuronami. Mózg jest uważany za centralną część układu nerwowego. Jego prawidłowe działanie obejmuje wszystkie wymiary życia człowieka – od czynników fizjologicznych po kreatywne myślenie i wyobraźnię. Przyjmuje się, że liczba bezwzględna neuronów kory mózgowej człowieka maleje wraz z wiekiem. Jednakże neurony, pozostając aktywne, zachowują własności plastyczne. Oznacza to, że sieć połączeń między neuronami może się zmieniać zgodnie z aktywnością człowieka. Zazwyczaj w zdrowym mózgu liczba połączeń synaptycznych wzrasta wraz z wiekiem.

Sięgnij po więcej informacji do książki Neuropsychologia kliniczna – od teorii do praktyki, autor: Maria Pąchalska, Wydawnictwo Naukowe PWN

Skorzystaj z kodu MOZGAKTYW, aby otrzymać dodatkowe -28% rabatu od ceny sprzedaży na publikacje PWN.

Promocja nie dotyczy e-booków, audiobooków, outletu i pakietów książek.

Kod będzie aktywny do 9 kwietnia 2023 r.