Neuropsycholog – czym się zajmuje?

Neuropsycholog bada związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka.

Podczas badania, które przeprowadza specjalista z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, osoba wykonuje testy neuropsychologiczne.

Badanie neuropsychologiczne ma na celu postawienie właściwej  diagnozy, co do rodzaju i nasilenia deficytów funkcji mózgu.

Specjalista z zakresu neuropsychologii kieruje swoje działania przede wszystkim do osób z biologicznym uszkodzeniem mózgu (po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych) lub z podejrzeniem choroby neurodegeneracyjnej, gdyż takie osoby przejawiają zazwyczaj poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

Neuropsycholog ocenia: 

 • pamięć

 • uwagę

 • koncentrację

 • funkcje wykonawcze

 • mowę

 • procesy emocjonalno-motywacyjne

 • myślenie

 • zachowanie

Badanie neuropsychologiczne pozwala ocenić, które procesy zostały uszkodzone lub osłabione w wyniku choroby mózgu. 

Diagnoza neuropsychologiczna – w czym pomaga neuropsycholog? 

Neuropsycholog na podstawie wyniku działań diagnostycznych może ustalić przebieg  terapii neuropsychologicznej. Zasadniczym celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest pomoc choremu, aby powrócił do normalnego funkcjonowania. 

Z tego powodu specjalista z zakresu neuropsychologii podejmuje z osobą serię działań bazujących na: 

 • treningu funkcji poznawczych

 • ćwiczeniach terapeutycznych 

 • specjalistycznych ćwiczeniach neurorehabilitacyjnych 

Seria oddziaływań składająca się na proces terapii neuropsychologicznej przebiega w rożnych ramach czasowych. Neuropsycholog na podstawie badań może oszacować przybliżone tempo, z jakim będzie poprawiać się stan chorego. Stanowi to również podstawę do oszacowania ram czasowych prowadzenia terapii neuropsychologicznej. 

Postępy terapii sią zależne od wielu czynników, które specjalista również bierze pod uwagę planując program terapii, a mianowicie wiek chorego, stopień uszkodzenia mózgu czy motywację do leczenia.