Domowe badanie neuropsychologiczne

Neuropsycholog przeprowadzający badanie neuropsychologiczne

Domowe badanie neuropsychologiczne polega na ocenie sprawności procesów poznawczych osoby takich jak: pamięć, koncentracja, mowa, myślenie, zachowanie, procesy emocjonalno-motywacyjne, która odbywa się u klienta.

Współcześnie domowe badanie neuropsychologiczne jest nieodłączną częścią z zakresu diagnozy neuropsychologicznej.

Badanie neuropsychologiczne jest procesem oceny funkcji mózgu, który obejmuje dzieci, osoby dorosłe oraz seniorów, gdyż w każdym wieku możliwe jest podjęcie skutecznej terapii neuropsychologicznej.

Przyczyną wykonania badania są zazwyczaj uszkodzenie, choroba mózgu lub choroba somatyczna, której leczenie osłabia mózg.

Bardzo często osoby, które chorują lub przebyły uraz mózgu, nie są w stanie przyjechać na badanie do neuropsychologa.

Do takich osób adresowane jest domowe badanie neuropsychologiczne, gdyż umożliwia ono ocenę stanu, w jakim jest dana osoba. Jest to z pewnością wyraz troski o zdrowie osoby. 

Domowe badanie neuropsychologiczne – kiedy jest potrzebne? 

Najczęstszym powodem badania neuropsychologicznego jest:

 • udar mózgu 

 • stan po operacji neurochirurgicznej (usunięcie krwiaka, guza mózgu)

 • uraz czaszkowo-mózgowy

 • zaburzenia mowy (afazja)

 • zaburzenia pamięci 

Decyzja o przeprowadzeniu neuropsychologicznego badania jest bardzo ważna, ponieważ pozwala monitorować stan zdrowia chorego.

Często zdarza się, że los tych osób zależny jest od możliwości leczenia w warunkach domowych. Trudności w złożeniu osobiście wizyty w gabinecie neuropsychologa nie stanowią przeszkody w sytuacji, gdy istnieje badanie neuropsychologiczne w formie wizyty domowej. 

Wizyty domowe u dziecka 

Monitorowanie stanu zdrowia mózgu u dzieci powinno być zapewnione w przypadku: 

 • chorób ogólnorozwojowych (zespół Aspergera, autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce)

 • chorób neurologicznych (stwardnienie rozsiane, padaczka)

 • nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

 • wcześniactwa

 • dysleksji

 • akalkulii

 • dysgrafii

Zasadniczym celem domowego badania neuropsychologicznego zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, którzy nie mogą osobiście złożyć wizyty u neuropsychologa, jest określenie właściwej terapii  neuropsychologicznej, gdyż jest ona podstawą, by sprawnie i samodzielnie funkcjonować na co dzień.