ul. Wspólna 61 lok. 104, Warszawa CENTRUM, REJESTRACJA WIZYT W GODZ. 16-20

Biologiczne podstawy psychologii

BIOLOGICZNE PODSTAWY PSYCHOLOGII

Zgodnie z naukowymi założeniami wszelkie procesy psychiczne, w tym działanie funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, funkcje wzrokowo-przestrzenne, gnozja, praksja, język oraz funkcji wykonawczych czyli zakres pamięci operacyjnej, przerzutność uwagi, zdolność do inicjowania i hamowania reakcji, umiejętne planowanie i kontrola poznawcza, rozgrywają się na biologicznym podłożu tkanki nerwowej. Wiedza na temat tego, jak działa układ nerwowy pomaga leczyć schorzenia wynikłe z jego uszkodzenia, a także może być cenną wskazówką, jak chronić swój organizm przed różnymi chorobami. Tego typu wiedza niegdyś zarezerwowana była dla naukowców czy studentów kierunków przyrodniczych, teraz natomiast jest na wyciągnięcie ręki. 

W książce pt. Biologiczne podstawy psychologii (autor: James W. Kalat), która ukazała się nakładem wudawnictwa PWN, zawarte są informacje dotyczące fundamentów biologicznego życia każdego z nas. Skoro jesteśmy “użytkownikami” naszych ciał, warto sprawdzić, dowiedzieć się, jak to się dzieje, że słyszymy, widzimy, komunikujemy się, śpimy, poruszamy się, myślimy… Za każdą z tych funkcji stoi szereg powiązanych ze sobą procesów neuronalnych, które przebiegają w różnych etapach, na różnych piętrach układu nerwowego. Są modyfikowane przez nasze doświadczenie i środowisko.

Z perspektywy neuropsychologicznej książka ta posiada bardzo cenny atut – w wyjaśnianiu biologicznych podstaw zachowania odwołuje się do mechanizmów neuronalnych.  

W tym przydatnym podręczniku wyjaśniane są następujące zagadnienia: 

 1. Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe
 2. Synapsy
 3. Anatomia i metody badawcze 
 4. Genetyka, ewolucja, rozwój i plastyczność
 5. Wzrok
 6. Inne układy sensoryczne
 7. Ruch
 8. Sen i czuwanie
 9. Regulacja wewnętrzna
 10. Zachowania reprodukcyjne
 11. Zachowania emocjonalne
 12. Uczenie się, pamięć i inteligencja
 13. Funkcje poznawcze
 14. Zaburzenia psychiczne 

Każdy z powyższych rozdziałów rozpoczyna się ciekawą, często humorystyczną refleksją autora, pozwajającą zrozumieć istotę danego zagadnienia. I tak na przykład słowa poprzedzające rozdział Wzrok (rozdz. 5) brzmią następująco: Wyobraź sobie, że jesteś kawałkiem żelaza. Tkwisz sobie bezczynnie w jakimś miejscu, gdy nagle spada kropla wody. Jakie będzie twoje spostrzeżenie wody? Zgoda, żelazny pręt nie ma mózgu i nie miałby żadnych spostrzeżeń (…) wyobraźmy sobie jakby to było, gdyby żelazny pręt mógł spostrzegać wodę? Z punktu widzeia żelaza woda będzie rdzowa. A teraz wróć do swojej ludzkiej perspektywy. Wiesz, że w rzeczywistości “rdzowość” nie jest cechą samej wody, lecz skutkiem oddziaływania z żelazem. Tak samo jest z ludzką percepcją. Kiedy widzisz trawę jako zieloną, kolor zielony jest cechą trawy nie bardziej niz rdzowość cechą wody. Zieleń to doświadczenie, które powstaje, kiedy światło oddziałuje na neurony w mózgu. Zieleń jest w nas – tak jak rdza jest w kawałku żelaza

Zachęcam do lektury tego fascynującego i niezwykle przystępnego podręcznika, gdyż wiedza w nim zawarta poszerza świadomość i ułatwia lepsze rozeznanie w swojej własnej biologicznej naturze, w mechanizmach warunkujących zachowanie, co okazuje się bardzo pomocne zwłaszcza w sytuacji, gdy doświadczamy chorób lub problemów w funkcjonowaniu.