Na czym polega diagnoza i terapia neuropsychologiczna?

diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Dla osób po wypadku, urazie mózgu, które cierpiały lub nadal doświadczaj chorób mózgu, waże są regularna diagnoza i terapia neuropsychologiczna.

W przypadku uszkodzenia mózgu wiele funkcji pełnionych przez mózg jest osłabionych.

Z tego względu osoba najczęściej doświadcza problemów w codziennym funkcjonowaniu pamięci, uwagi, mowy czy zachowania.

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna stają się niezbędne w takiej sytuacji, gdyż pozwalają ocenić rodzaj i stopień deficytów. 

Kiedy są potrzebne diagnoza i terapia neuropsychologiczna?

Diagnoza neuropsychologiczna przede wszystkim ocenia czy problemy osoby mają podłoże biologiczne czy psychologiczne. To rozróżnienie jest bardzo ważne w procesie leczenia.

Jeśli okaże się, że obserwowane deficyty mają podłoże o charakterze biologicznym (są wynikiem choroby, urazu), możliwa jest terapia neuropsychologiczna. Wykonuje się ją, by usprawnić lub przywrócić utracone funkcje, np. mowy, pamięci, koncentracji, uwagi. 

Terapia neuropsychologiczna

Zasadniczym celem terapii neuropsychologicznej jest usprawnienie funkcji mózgu w najwyższym możliwym stopniu. Rezultaty rehabilitacji neuropsychologicznej zależne są od częstotliwości wykonywanych ćwiczeń, ale także od wielu innych czynników. 

Do obszarów terapii neuropsychologicznej należy: 

  • trening pamięci

  • trening uwagi i funkcji wykonawczych

  • rehabilitacja zaburzeń mowy

  • ćwiczenia wzrokowo-przestrzenne 

  • trening somatosensoryczny 

Proces diagnozy neuropsychologicznej, rozpoczyna się od badania neuropsychologicznego i prowadzi osobę w kierunku zindywidualizowanej terapii neuropsychologicznej.

Wszystkie działania z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej, jak i rehabilitacji mają ułatwić osobie powrót do codziennego funkcjonowania i osiąganie samodzielności w wykonywaniu różnych działań.