Diagnoza neuropsychologiczna i terapia neuropsychologiczna – komu są potrzebne?

diagnoza i terapia neuropsychologiczna

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA I TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – KOMU SĄ POTRZEBNE? 

Diagnoza neuropsychologiczna ma na celu określenie związku między zachowaniem człowieka a stanem jego mózgu.

W procesie diagnozy neuropsychologicznej niezbędne jest uzyskanie wcześniej oceny neurologicznej i wykonanie badania neuroobrazowego – dzięki nim możliwe będzie ustalenie obecności i charakteru zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (np. udary, guzy, zmiany neurozwyrodnieniowe).

Dane neuroobrazowe pochodzące z tomografii komputerowej czy rezonansu megnetycznego umożliwiają poszerzenie diagnozy neuropsychologicznej. Wskazują bowiem czy patologia OUN ma organiczny charakter i czy zmiany w mózgu sa rozsiane, postępujące. 

Czytaj też: Q&A Co należy wiedzieć o diagnozie neuropsychologicznej? 

Kiedy są potrzebne diagnoza i terapia neuropsychologiczna?

W szczególności po diagnozę neuropsychologiczną powinny zgłosić się osoby po wypadku, urazie czaszkowo-mózgowym, z chorobami mózgu (guzy, udary, zmiany neurozwyrodnieniowe) wykazanymi w badaniu neuroobrazowym (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). 

W przypadku uszkodzenia mózgu wiele funkcji pełnionych przez ten narząd jest osłabionych. Z tego względu osoba najczęściej doświadcza problemów w codziennym funkcjonowaniu pamięci, uwagi, mowy czy zachowania.

Diagnoza neuropsychologiczna staje się niezbędna w takiej sytuacji, gdyż pozwalając ocenić rodzaj oraz stopień deficytów wywołanych chorobą mózgu, stanowi punkt wyjścia do zaplanowania różnych form pomocy.  

Osoby, które podejrzewają u siebie występowanie patologii mózgu również mogą wziąć udział w badaniu nieuropsychologicznym, jednakże diagnoza neuropsychologiczna powinna być poprzedzona wykonaniem badania neuroobrazowego mózgu. 

Terapia neuropsychologiczna

Proces diagnozy neuropsychologicznej, rozpoczyna się od badania neuropsychologicznego i prowadzi osobę w kierunku zindywidualizowanej terapii neuropsychologicznej.

Zasadniczym celem terapii neuropsychologicznej jest usprawnienie funkcji mózgu w najwyższym możliwym stopniu. Rezultaty rehabilitacji neuropsychologicznej zależne są od częstotliwości wykonywanych ćwiczeń, ale także od wielu innych czynników. 

Do obszarów terapii neuropsychologicznej należy: 

  • trening pamięci

  • trening uwagi i funkcji wykonawczych

  • rehabilitacja zaburzeń mowy

  • ćwiczenia wzrokowo-przestrzenne 

  • trening somatosensoryczny 

Wszystkie działania z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej, jak i neurorehabilitacji mają ułatwić osobie powrót do codziennego funkcjonowania i osiąganie samodzielności w wykonywaniu różnych działań.