Otępienie – jakie są objawy?

Otępienie to nabyta, postępująca choroba mózgu, która najczęściej dotyka osoby starsze.

Zaburzenia psychiczne składające się na otępienie, są skutkiem nieodwracalnych chorób mózgu o różnych przyczynach.

Otępienie, inaczej nazywane demencją, to zespół nabytych i postępujących zaburzeń psychicznych, które są najczęściej skutkiem nieodwracalnych zmian w mózgu. Demencja jest poważnym problemem społecznym. Zachorowalność na demencję wzrasta wraz z wiekiem, choć coraz częściej choroba ta atakuje nie tylko osoby starsze. Corocznie zwiększa się też liczba chorych na otępienie. 

Otępienie – jak je rozpoznać?

Na obraz kliniczny otępienia składają się: 

  • osłabienie sprawności poznawczej (problemy z pamięcią, koncentracją, uwagą)

  • zmiany emocjonalno-osobowościowe

  • zaburzenia psychopatologiczne

  • inne objawy neurologiczne, np. zespół parkinsonowski 

Podstawowym kryterium rozpoznania otępienia jest postępujący charakter objawów. Oznacza to, że po osiągnięciu odpowiedniego poziomu umysłowego osoba doświadcza stopniowego pogorszenia działania funkcji mózgu.

Z tych patologicznych zmian w funkcjonowaniu umysłu osoby często zdają sobie sprawę. Twierdzą, że ich pamięć, koncentracja działa gorzej niż kiedyś, dlatego też takie osoby zgłaszają się na badanie neuropsychologiczne. Problemy z pamięcią są częstą przyczyną zgłoszeń do neuropsychologa

Czy to otępienie czy osłabienie pamięci związane z wiekiem? 

To pytanie często zadają sobie osoby, które doświadczają pogorszenia działania swojej pamięci. Specjaliści opisali zjawisko skojarzonego z wiekiem osłabienia pamięci, które pozwala odróżnić patologiczne osłabienie pamięci od problemów z pamięcią u osób starszych. 

Aby rozpoznać skojarzone z wiekiem osłabienie pamięci, muszą być spełnione poniższe kryteria: 

  • powyżej 50. roku życia

  • wykluczenie otępienia

  • zachowany poziom inteligencji 

  • skargi osoby na stopniowe pogorszenie pamięci od wczesnej dorosłości

  • obiektywne wskaźniki pogorszenia pamięci wynikające z testów neuropsychologicznych 

Otępienie a wiek osób 

Z danych statystycznych wynika, że częstość występowania zaburzeń otępiennych w populacji między 74 a 84 rokiem życia wynosi 11%, wśród osób powyżej 84 lat sięga 34%.

Natomiast na skojarzone z wiekiem osłabienie pamięci narażonych jest 40% osób między 50 a 59 rokiem życia, ponad 50% osób między 60 a 69 rokiem życia oraz aż 80% osób po 80 roku życia. 

Profilaktyka chorób mózgu ma na celu minimalizację negatywnych skutków starzenia mózgu, natomiast regularne badania neuropsychologiczne pozwalają monitorować stan zdrowia mózgu.

W sytuacji pogorszenia sprawności funkcji mózgu wczesna diagnostyka neuropsychologiczna umożliwia podjęcie odpowiednich działań neurorehabilitacyjnych usprawniających działanie mózgu.