Demencja – diagnoza i leczenie

starszy mężczyzna zamyślony, którego upośledza demencja (otępienie)

Demencja, zwana też otępieniem, nie oznacza jednego, ale wiele zaburzeń funkcji mózgowych.

Wspólną cechą zaburzeń funkcji mózgu jaką niesie demencja (otępienie) jest ogólny rozpad zdolności intelektualnych i funkcjonowania społecznego człowieka. 

Demencja jest szeroką kategorią kliniczną i może przejawiać się w zróżnicowany sposób. Te różnice mogą wynikać z odmiennego pochodzenia choroby i wynikających z tego zmian patologicznych.

Najpowszechniejszą postacią otępienia jest choroba Alzheimera. 

Otępienie – diagnoza neuropsychologiczna  

Nadal nie ma skutecznego sposobu całkowitego wyleczenia choroby Alzheimera ponieważ nie istnieje na tyle skuteczna terapia bądź lek, które umożliwią zupełne cofnięcie neurodegeneracyjnych zmian w mózgu.  

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że ponad 10% zaburzeń powodujących otępienie ma charakter odwracalny lub można zahamować ich rozwój. Oznacza to, że demencja nie zawsze jest nieuleczalna. 

W 25% przypadkach prawidłowa diagnoza neuropsychologiczna może wskazać odpowiednią rehabilitację neuropsychologiczną leczącą zaburzenia leżące u podstaw otępienia. 

Demencja – leczenie

Niektóre postaci demencji mogą być uleczalne, ponieważ w mózgu  zachodzą korzystne zmiany regeneracyjne. Neuroplastyczność możliwa jest w każdym wieku. 

Badacze Harrison oraz Marsden porównywali wyniki badań przeprowadzonych w trzech różnych szpitalach i znaleźli ten sam profil wyników w przypadku demencji.

Okazało się, że w ok. jednej czwartej przypadków schorzenie otępienne było uleczalne. W ok. jednej czwartej można było określić przyczynę nieuleczalną. U połowy chorych zaś stwierdzono nieznanego pochodzenia zaniki mózgowia.  

Rokowanie chorego, którego dotknęła demencja nie jest zbyt optymistyczne, ponieważ jest to bardzo ciężka choroba neurodegeneracyjna.

Jednakże w porównaniu z rokowaniem w przeszłości, dostępne obecnie możliwości diagnozy i terapii, dają realną szansę wielu chorym na poprawę sprawności funkcji mózgu. 

Źródło: Walsh, K. W (2001), Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.