Kategoria: Choroby mózgu

Neuropsychologia tożsamości – jak choroba zmienia to, kim się jest

Neuropsychologia tożsamości Neuropsychologia tożsamości zajmuje się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną, kulturową, aby pomóc osobie chorej. Jak wskazuje praktyka kliniczna osoby u osób doświadczających uszkodzenia mózgu może dojść do destabilizacji systemu Ja, zaburzeń tożsamości. Wybrane zaburzenia tożsamości w przebiegu chorób mózgu 1. Anozognozja – jest definiowana…
Przeczytaj więcej

Afazja, czyli zaburzenia funkcji językowych po uszkodzeniu mózgu

Afazja, czyli zaburzenia funkcji językowych po uszkodzeniu mózgu Zaburzenie funkcji językowych u osób po uszkodzeniu mózgu (afazja) było dostrzegane już w starożytności. Swoje pewniejsze miejsce tematyka afazji znalazła w XVI w. Natomiast w XIX w. zaczęto wypracowywać teorie lokalizacyjne, które wiążą określony typ zaburzeń językowych z określonym miejscem uszkodzenia w mózgu. Współcześnie korzysta się z…
Przeczytaj więcej

Urazy mózgu – następstwa lekkich, średnich i ciężkich urazów mózgu

Urazy mózgu – następstwa lekkich, średnich i ciężkich urazów mózgu Klasyfikacja wg Skali Śpiączki Glasgow (GCS) pozwala wyodrębnić pod względem głębokości trzy rodzaje urazów mózgu – uraz lekki – 13-15 pkt., średni – 9- 12 pkt. i uraz ciężki – 2-8 pkt. Ocena pozwalająca zaklasyfikować od stanowi sumę punktów uzyskanych na trzech wymiarach: otwieranie oczu,…
Przeczytaj więcej

Badanie funkcji mózgu po COVID-19

BADANIE FUNKCJI MÓZGU PO COVID-19 COVID-19 to zespół chorobowy wywołany przez koronawirusa nazywanego przez naukowców SARS-Cov-2. Ten zespół chorobowy przejawia się głównie jako ostra niewydolność oddechowa, jednak, jak ostatnio dowiedziono, w przebiegu COVID-19 dochodzi do licznych powikłań o charakterze neurologicznym i neuropsychologicznym. Z tego względu badanie funkcji mózgu po COVID-19 w niektórych przypadkach okazuje się…
Przeczytaj więcej

Otępienie – jakie są objawy?

Otępienie to nabyta, postępująca choroba mózgu, która najczęściej dotyka osoby starsze. Zaburzenia psychiczne składające się na otępienie, są skutkiem nieodwracalnych chorób mózgu o różnych przyczynach. Otępienie, inaczej nazywane demencją, to zespół nabytych i postępujących zaburzeń psychicznych, które są najczęściej skutkiem nieodwracalnych zmian w mózgu. Demencja jest poważnym problemem społecznym. Zachorowalność na demencję wzrasta wraz z…
Przeczytaj więcej

Stłuczenie mózgu

Stłuczenie mózgu powstaje na skutek silnego przyspieszenia i hamowania głowy. Częstymi przyczynami stłuczenia mózgu są kolizje drogowe, wypadki w domu, pracy, napaści czy też urazy sportowe. W sytuacji urazu mózg nie ma gdzie się cofnąć, uderza więc o ostre wnętrze czaszki i w ten sposób powstaje stłuczenie mózgu. Stłuczenie mózgu, podobnie jak zranienie mózgu lub…
Przeczytaj więcej

Udar mózgu – rodzaje i przyczyny

Termin udar mózgu jest używany do określenia ostrych neurologicznych objawów choroby naczyń krwionośnych, które powodują przerwanie dopływu krwi do mózgu. Udar mózgu jest ogromnym i powszechnym problemem, a częstość występowania tej choroby mózgu jest przyrównywana do choroby wieńcowej i innych chorób naczyń krwionośnych. Udar mózgu – definicja  Według Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu to gwałtowne…
Przeczytaj więcej

Alzheimer - jak zmienia się mózg chorego

Alzheimer – jak zmienia się mózg chorego?

Poważne zmiany w mózgu o charakterze zanikowym, wywołujące dysfunkcje sfery poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej mogą wskazywać na chorobę jaką jest alzheimer. Nie jest tajemnicą, że alzheimer wiąże się ze zmianami neurodegeneracyjnymi, które zachodzą w biologicznej strukturze mózgu. Rozległa i niejednorodna atrofia mózgu jest charakterystyczna dla tej choroby. Atrofia mózgu z poszerzeniem bruzd oraz zwiększeniem objętości komór…
Przeczytaj więcej

Choroba Alzheimera - objawy

Choroba Alzheimera – objawy kliniczne

Choroba Alzheimera to jedna z postaci otępienia, która prowadzi do rozpadu intelektualnej, emocjonalnej i osobowościowej sfery funkcjonowania człowieka. Na początku XX w. choroba Alzheimera została po raz pierwszy opisana u pacjentki w średnim wieku. Jednak klinicznie choroba ta niewiele różni się od otępienia występującego u ludzi starszych, nazywanego “demencją starczą”.  Zarówno w przypadku demencji starczej,…
Przeczytaj więcej

starszy mężczyzna zamyślony, którego upośledza demencja (otępienie)

Demencja – diagnoza i leczenie

Demencja, zwana też otępieniem, nie oznacza jednego, ale wiele zaburzeń funkcji mózgowych. Wspólną cechą zaburzeń funkcji mózgu jaką niesie demencja (otępienie) jest ogólny rozpad zdolności intelektualnych i funkcjonowania społecznego człowieka.  Demencja jest szeroką kategorią kliniczną i może przejawiać się w zróżnicowany sposób. Te różnice mogą wynikać z odmiennego pochodzenia choroby i wynikających z tego zmian…
Przeczytaj więcej